Centrum Prawa Ekologicznego

Centrum Prawa Ekologicznego

Sty 13
Centrum Prawa Ekologicznego

Organizacje ekologiczne: Centrum Prawa Ekologicznego

Centrum Prawa Ekologicznego

Centrum Prawa Ekologicznego a więc znana pod skrótem CPE organizacja opiera się przede wszystkim na organizacji specjalizującej się w badaniach i analizach w zakresie doradztwa oraz konsultingu dotyczącego ochrony środowiska. Jest to niezależny ośrodek działań naukowych.serwis klimatyzacji Powstał w roku 1999 oraz ma swoją siedzibę we Wrocławiu. Posiada status organizacji o charakterze organizacji pożytku publicznego. Realizuje opiniodawczą oraz doradczą działalność w sferze działań i prac legislacyjnych charakterem.

To jedna z regionalnych, krajowych swym działaniem organizacji a także stowarzyszenie międzynarodowe. To jedna z placówek ekologicznych, jaka stanowi członka European Environmental Bureau. Siedzibą jest Bruksela.

Artykuł napisany przez: tulejowanie cylindrów 2t