Odzysk

Odzysk

Paź 02

Odzysk

Recykling – wartosciowe informacje: Odzysk

W zakresie recyklingu wydziela się pojęcie odzysku. Jest to bardzo rozległy termin, jaki wpisuje się w regulacje prawne wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku O odpadach. Odzysk koncentruje się na działaniach mających uwzględniać wykorzystanie odpadów w całości bądź części, jakie nie robią zagrożenia dla zdrowia ludzi, życia czy środowiska. W tym zakresie mowa też między innymi o recyklingu energetycznym, jaki wiąże się z niczym innym jak odzyskiem energii.

Artykuł napisany przez: