Greenpeace

Greenpeace

Paź 13

Greenpeace

Organizacje ekologiczne: Greenpeace

Greenpeace jest międzynarodową organizacją, która ma charakter pozarządowy. To jedna z najbardziej popularnych i najszerzej rozpowszechnionych na świecie organizacji o charakterze czysto ekologicznym. Koncentruje się ona w swym działaniu na globalnych, ogólnoświatowych zagrożeniach i ryzykach wynikających z rozmaitych bioróżnorodności.plac street workout Wpływ na środowisko naturalne dostrzegalny jest także wśród ludzi i podejmowanych przez nich współcześnie działań. Greenpeace podejmuje wielorakie kampanie, jakie opierają się zwłaszcza na opiniach publicznych dotyczących najważniejszych dzisiejszych problemów społecznych. W tym zakresie mówi się o ochronie lasów, terenów lasów deszczowych, zmianach klimatycznych, globalnym ociepleniu i efekcie cieplarnianym, organizmach modyfikowanych genetycznie, energii i jej źródłach, substancjach toksycznych, ochronie zbiorników wodnych takich jak światowe oceany czy morza i wiele, wiele innych aspektów środowiskowych.

Greenpeace posiada placówki biurowe w zasadzie w ponad czterdziestu różnorodnych państwach świata. Jest niezależną organizacją, jaka nie konszachtuje z żadną z partii, korporacji czy rządami. Nie pobiera od nich również środków pieniężnych. Działania te są przede wszystkim finansowane przez indywidualnych hojnych ludzi, jednostki darczyńców, którzy mają na celu domy-balik.pl – domy z bali całoroczne dobro natury nas otaczającej. Warto wiedzieć, że Greenpeace zasłynęła również z kampanii realizowanych przeciwko zastosowaniu energii atomowej.

Artykuł napisany przez: http://www.safetech.net.pl/produkty-kategoria/wentylatory-oddymiajace/