Ruch ekologiczny

Ruch ekologiczny

Wrz 01

Ochrona przyrody: Ruch ekologiczny

Jako ruch ekologiczny rozumie się działania w ramach ochrony środowiska naturalnego. Mają one przede wszystkim na celu połączenie wielorakich cech naukowych z politycznymi oraz społecznymi. Nadrzędnym celem okazuje się natomiast ochrona środowiska naturalnego. To skutkuje zagospodarowaniem w odpowiedni sposób zasobów naturalnych, optymalnym rozwojem i ochroną przyrody.sprzedaż międzynarodowa Z tą dziedziną wiąże się między innymi działalność partii zielonych.

Artykuł napisany przez: badania prenatalne w koszalinie