Dzialy recyklingu

Dzialy recyklingu

Lis 17

Dzialy recyklingu

Recykling – wartosciowe informacje: Dzialy recyklingu

W zakresie recyklingu rozumianego jako przetwórstwo ponowne wydziela się trzy typy recyklingu. Jest to ponowne, dalsze zastosowanie a także ponowne zużytkowanie. Wyszczególnia się także metody typu energetyczna, surowcowa i materiałowa.tworzenie logo

Artykuł napisany przez: