Home

Organizacje ekologiczne: Ogolna charakterystyka

Organizacje ekologiczne: Ogolna charakterystyka

Istnieje cała masa rozmaitych rodzajów organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, które mają charakter regionalny, globalny, lokalny czy też państwowy. Ogólnie działania tychże stowarzyszeń opierają się w zasadzie na szeregu rozlicznych rodzajów działań i akcji, jakie mają na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na aspekty ekologiczne.mmtransport.eu/transport/transport-drobnicowy/ Musimy mieć na względzie fakt, że przyroda jest tu stawiana, jako nadrzędna i ma ona być centrum wielorakich zachowań ludzkich, wręcz trendem na życie. W zakresie organizacji wydziela się przede wszystkim takie, które funkcjonują jako międzynarodowe stowarzyszenia.

Wśród nich wydziela się przykładowo Natural Resources Defense Council czyli Ministerstwo Ochrony Zasobów Naturalnych. Do tego dochodzi także Environmental Defense Fund – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska z rejonów USA. Warto także pamiętać, że wiele z tych organizacji jest znanych na całym świecie, przykładem może być Greenpeace czy Earth Liberation Front a więc Front Wyzwolenia Ziemi. Jeżeli chodzi o zagadnienia ochrony środowiska, to poza tym, że stricte powołane w tym celu organizacje specjalizują się w zgłębianiu tejże materii, równie ważne okazuje się także rozwiązywanie problemów środowiskowych przede wszystkim na forum międzynarodowym.

Mowa tu chociażby o ochronie środowiska prowadzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tematyka ekologii szeroko rozumianej była głównym nurtem konferencji z 1972 roku mającej miejsce w Sztokholmie. Wtedy uczestniczyło w niej ponad 100 państw. Powołany został Program Narodów Zjednoczonych, jaki poświęcony był w całości kwestiom ekologicznym i rozwoju ochrony środowiska. To łączyło się natomiast ze Szczytem Ziemi z 1992 roku.

Artykuł napisany przez: